Σχάρα PVC B125

Χρήση ως καπάκι φρεατίου
Load class B 125 in according with regulation EN124. Tested by ISTITUTO GIORDANO
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο