Σχάρα PVC για ελαφρυά διέλευση οχημάτων

Περιοχές ελαφριάς διέλευσης οχημάτων όπως εισόδους γκαράζ ιδιωτικών δρόμων, περιοχών πεζών: χρήση ως καπάκι φρεατίου για κάλυψη των ομβρίων ή των λυμάτων
Tested by Istituto Giordano. Material: PVC.
Installation: the grate perfectly fits the REDI catch pit.
Durability: PVC specifications and structure design give this product a great resistance against atmospheric agents and ageing and ensure dimensional stability in time.
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο