Σχάρα PVC για πεζούς

Κήποι και περιοχές διέλευσης πεζών
note : Light traffic
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage ral aMm h1Mm dimMm kn
E72200V - 6005 187 25 200x200 32
E72300V - 6005 284 30 300x300 20
E25700V - 6005 331 30 350x350 85
E72400V - 6005 383 35 400x400 26
E72450V - 6005 432 40 450x450 27
E72550V - 6005 539 45 550x550 21