Σχάρα PVC για πεζούς κλάσης Α15

Περιοχές πεζών, ποδηλάτων ή μοτοσικλετών: χρήση για κάλυψη των ομβρίων ή των λυμάτων σε φρεάτιο
Tested by Istituto Giordano. Material: PVC.
Installation: the grate perfectly fits the REDI catch pit. Always use a frame when covering concrete catch basin or in case of special applications.
Durability: PVC specifications and structure design give this product a great resistance against atmospheric agents and ageing and ensure dimensional stability in time.
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage ral aMm hMm h1Mm dimMm kn ls
E722004 - 7035 187 20 25 200x200 25 1,7
E723004 - 7035 284 20 30 300x300 18 2,8
E724004 - 7035 383 25 35 400x400 20 3,8
E724504 - 7035 432 25 40 450x450 24 4,1
E725504 - 7035 539 34 45 550x550 41 4,6