Σχάρα PVC για πεζούς κλάσης Α15

Περιοχές πεζών, ποδηλάτων ή μοτοσικλετών: χρήση για κάλυψη των ομβρίων ή των λυμάτων σε φρεάτιο
Tested by Istituto Giordano. Material: PVC.
Installation: the grate perfectly fits the REDI catch pit. Always use a frame when covering concrete catch basin or in case of special applications.
Durability: PVC specifications and structure design give this product a great resistance against atmospheric agents and ageing and ensure dimensional stability in time.
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο