Σιφώνι δαπέδου με χαμηλό σώμα

note: DN: 3 outlets, DN1: 1 outlet
application: Κατάλληλο για κτιριακή αποχέτευση. Κατάλληλο για διαβρωτικά υγρά στα σχολεία.
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο