Σιφώνι δαπέδου με μακρύ σώμα

note : DN: 3 outlets, DN1: 1 outlet
application : Κατάλληλο για κτιριακή αποχέτευση. Κατάλληλο για διαβρωτικά υγρά στα σχολεία.
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο