Σιφώνι επιθεώρησης με κουτί

note : Technical gasket and inlet, dual-purpose outlet, watertight gasket, piercing tool, inspection cap
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage
LSSIF00 -