Κωδικός προϊόντος tooltipImage color diameterMm S (mm) lMt
ZT333PP - Γκρι RAL 7037 32 1,8 0,50
ZT533PP - Γκρι RAL 7037 32 1,8 1,00
ZT633PP - Γκρι RAL 7037 32 1,8 1,50
ZT733PP - Γκρι RAL 7037 32 1,8 2,00
ZT833PP - Γκρι RAL 7037 32 1,8 3,00
ZT343PP - Γκρι RAL 7037 40 1,8 0,50
ZT543PP - Γκρι RAL 7037 40 1,8 1,00
ZT643PP - Γκρι RAL 7037 40 1,8 1,50
ZT743PP - Γκρι RAL 7037 40 1,8 2,00
ZT843PP - Γκρι RAL 7037 40 1,8 3,00
ZT353PP - Γκρι RAL 7037 50 1,8 0,50
ZT553PP - Γκρι RAL 7037 50 1,8 1,00
ZT653PP - Γκρι RAL 7037 50 1,8 1,50
ZT753PP - Γκρι RAL 7037 50 1,8 2,00
ZT853PP - Γκρι RAL 7037 50 1,8 3,00
ZT373PP - Γκρι RAL 7037 75 1,9 0,50
ZT573PP - Γκρι RAL 7037 75 1,9 1,00
ZT673PP - Γκρι RAL 7037 75 1,9 1,50
ZT773PP - Γκρι RAL 7037 75 1,9 2,00
ZT873PP - Γκρι RAL 7037 75 1,9 3,00
ZT393PP - Γκρι RAL 7037 90 2,2 0,50
ZT593PP - Γκρι RAL 7037 90 2,2 1,00
ZT693PP - Γκρι RAL 7037 90 2,2 1,50
ZT793PP - Γκρι RAL 7037 90 2,2 2,00
ZT893PP - Γκρι RAL 7037 90 2,2 3,00
ZT321PP - Γκρι RAL 7037 110 2,7 0,50
ZT521PP - Γκρι RAL 7037 110 2,7 1,00
ZT621PP - Γκρι RAL 7037 110 2,7 1,50
ZT721PP - Γκρι RAL 7037 110 2,7 2,00
ZT626PP - Γκρι RAL 7037 160 3,9 1,50
ZT821PP - Γκρι RAL 7037 110 2,7 3,00
ZT322PP - Γκρι RAL 7037 125 3,1 0,50
ZT522PP - Γκρι RAL 7037 125 3,1 1,00
ZT622PP - Γκρι RAL 7037 125 3,1 1,50
ZT722PP - Γκρι RAL 7037 125 3,1 2,00
ZT822PP - Γκρι RAL 7037 125 3,1 3,00
ZT326PP - Γκρι RAL 7037 160 3,9 0,50
ZT526PP - Γκρι RAL 7037 160 3,9 1,00
ZT726PP - Γκρι RAL 7037 160 3,9 2,00
ZT826PP - Γκρι RAL 7037 160 3,9 3,00