Σωληνοστόμιο

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από PVC-U για εφαρμογές χωρίς πίεση και για εφαρμογές υπόγειας αποχέτευσης λυμάτων. Ο κωδικός εφαρμογής είναι "U" ή "UD" .
Standard lip ring
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage dnMm dn1Mm S (mm) product.detail.attribute.z1Mm product.detail.attribute.z2Mm product.detail.attribute.z3Mm l1Mm l2Mm l3Mm dGasketMm
1821142 - 110 110 3,0 59 69 69 60 55 36 Bloccata/Fixed
182115E - 110 110 3,0 59 69 69 60 55 36 Standard
1821242 - 125 125 3,2 66 70 78 62 62 22 Bloccata/Fixed
182125E - 125 125 3,2 66 70 78 62 62 22 Standard
1821642 - 160 160 4,0 83 99 99 85 72 24 Bloccata/Fixed
182165E - 160 160 4,0 83 99 99 85 72 24 Standard
1822042 - 200 200 4,9 105 119 119 100 86 28 Bloccata/Fixed
182205E - 200 200 4,9 105 119 119 100 86 28 Standard
1402552 - 250 250 6,2 120 152 152 135 101 70 Standard
1402591 - 250 250 6,2 120 152 152 135 101 70 Standard
1403091 - 315 315 7,7 166 185 185 146 114 90 Standard
1404352 - 400 315 9,8 227 227 260 180 145 30 Standard
1404351 - 400 315 9,8 227 227 260 180 145 130 Standard