Σωληνοστόμιο

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από PVC-U για εφαρμογές χωρίς πίεση και για εφαρμογές υπόγειας αποχέτευσης λυμάτων. Ο κωδικός εφαρμογής είναι "U" ή "UD" .
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage dnMm D1 [mm] S (mm) l1Mm l2Mm dGasketMm
1652502 - 250 262 6,1 90 18 Standard
1652501 - 250 262 6,1 90 18 Standard
16525F2 - 250 262 5,5 86 18 Standard
1653002 - 315 354 7,7 93 22 Standard
1653001 - 315 354 7,7 93 22 Standard
16530F2 - 315 330 6,9 89 22 Standard