Σύνδεσμος WC ø90 με φλάντζα

Short socket
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage color l1Mm
16009B3 - Άσπρο 40