Σύνδεσμος WC ø90 με φλάντζα

Long socket
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage color lMm l1Mm
16009LB - Άσπρο 160 80