Κωδικός προϊόντος tooltipImage color D1 [mm] l1Mm l2Mm product.detail.attribute.d2
Z5540PP - Γκρι RAL 7037 40 - - 32
Z5550PP - Γκρι RAL 7037 50 103 9 40
Z5775PP - Γκρι RAL 7037 75 - - 50