Κωδικός προϊόντος tooltipImage color D1 [mm] l1Mm product.detail.attribute.d2
Z5575PP - Γκρι RAL 7037 50 - 75
Z5630PP - Γκρι RAL 7037 40 - 90
Z5190PP - Γκρι RAL 7037 50 - 90
Z5640PP - Γκρι RAL 7037 40 90 110
Z5650PP - Γκρι RAL 7037 50 90 110
Z5675PP - Γκρι RAL 7037 75 90 110
Z5690PP - Γκρι RAL 7037 90 - 110