Κωδικός προϊόντος tooltipImage color product.detail.attribute.z1Mm product.detail.attribute.z2Mm product.detail.attribute.z3Mm l1Mm
Z3232PP - Γκρι RAL 7037 10 23 23 85
Z3240PP - Γκρι RAL 7037 23 25 25 109
Z3250PP - Γκρι RAL 7037 28 30 30 119
Z3275PP - Γκρι RAL 7037 40 43 43 148
Z3290PP - Γκρι RAL 7037 - - - -
Z3211PP - Γκρι RAL 7037 57 62 62 194
Z3212PP - Γκρι RAL 7037 67 70 70 266
Z3216PP - Γκρι RAL 7037 83 89 89 380