Ταφ μεγάλης ακτίνας 87°30'

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από PVC-U για εφαρμογές χωρίς πίεση και για εφαρμογές υπόγειας αποχέτευσης λυμάτων. Ο κωδικός εφαρμογής είναι "U" ή "UD" .
Fixed Ring
note : F/F
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage dnMm S (mm) s1Mm product.detail.attribute.z2Mm l1Mm l2Mm l3Mm alpha dGasketMm
089135E - 110 3,2 2,9 146 62 57,5 57,5 87° 30' Standard