Κωδικός προϊόντος tooltipImage color dn1Mm product.detail.attribute.z1Mm product.detail.attribute.z2Mm product.detail.attribute.z3Mm l1Mm
Z3940PP - Γκρι RAL 7037 32 - - - -
Z3950PP - Γκρι RAL 7037 40 23 30 25 109
Z3975PP - Γκρι RAL 7037 50 27 43 31 113
Z4190PP - Γκρι RAL 7037 40 - - - -
Z4090PP - Γκρι RAL 7037 50 - - - -
Z3990PP - Γκρι RAL 7037 75 - - - -
Z4111PP - Γκρι RAL 7037 40 - 60 32 110
Z4011PP - Γκρι RAL 7037 50 28 60 32 133
Z3910PP - Γκρι RAL 7037 90 - - - -
Z3912PP - Γκρι RAL 7037 110 58 69 63 204
Z4016PP - Γκρι RAL 7037 110 58 86 64 237
Z3916PP - Γκρι RAL 7037 125 66 87 71 280