Ταμπουρέτο βαρέως τύπου

Ταμπουρέτα (φρεάτια) επίσκεψης. Είναι κατασκευασμένα με μέθοδο έγχυσης καλουπιού από PVC-U και προορίζονται για συνδέσεις συστημάτων σωληνώσεων σύμφωνα με το πρότυπο EN-1401. Τύπος συνδέσεων RRJ (Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης των συνδέσεων, συμμορφώνονται με τα πρότυπα EN681-1 και DIN4060. Η λεία κάτω επιφάνεια του φρεατίου επιτρέπει την συνεχόμενη ροή και αποτρέπει την εναπόθεση ύλης ακόμα και σε χαμηλή ροή. Η βάση του φρεατίου μπορεί να συνδεθεί με επέκταση DN 400 (ρυθμιζόμενου ύψους) τερματίζοντας στο επίπεδο του εδάφους. Το τηλεσκοπικό τμήμα επιτρέπει τη καθίζηση υλικού που μπορεί να δημιουργηθεί μετά την εγκατάσταση ή από τις ρυθμίσεις του ύψους του φρεατίου. Το κάλυμμα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές (υλικό, κατηγορία φόρτισης, τρόπος ασφάλισης). Το προϊόν είναι πιστοποιημένο κατά ISO9001.
Fixed Ring
note : PP
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο