Ταμπουρέτο επίσκεψης

Ταμπουρέτα (φρεάτια) επίσκεψης. Είναι κατασκευασμένα με μέθοδο έγχυσης καλουπιού από PVC-U και προορίζονται για συνδέσεις συστημάτων σωληνώσεων σύμφωνα με το πρότυπο EN-1401. Τύπος συνδέσεων RRJ (Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης των συνδέσεων, συμμορφώνονται με τα πρότυπα EN681-1 και DIN4060. Η λεία κάτω επιφάνεια του φρεατίου επιτρέπει την συνεχόμενη ροή και αποτρέπει την εναπόθεση ύλης ακόμα και σε χαμηλή ροή. Η βάση του φρεατίου μπορεί να συνδεθεί με επέκταση DN 400 (ρυθμιζόμενου ύψους) τερματίζοντας στο επίπεδο του εδάφους. Το τηλεσκοπικό τμήμα επιτρέπει τη καθίζηση υλικού που μπορεί να δημιουργηθεί μετά την εγκατάσταση ή από τις ρυθμίσεις του ύψους του φρεατίου. Το κάλυμμα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές (υλικό, κατηγορία φόρτισης, τρόπος ασφάλισης). Το προϊόν είναι πιστοποιημένο κατά ISO9001.
Fixed Ring
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage dnMm dn1Mm S (mm) l1Mm l2Mm l3Mm l4Mm alpha
1943842 - 250 125 4,0 406 405 215 67,5
1944042 - 250 160 4,0 436 405 215 50
1953842 - 315 125 5,0 459 422 217 67,5
1954042 - 315 160 5,0 491 422 217 50