Τάπα αρσενική

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από PVC-U για εφαρμογές χωρίς πίεση και για εφαρμογές υπόγειας αποχέτευσης λυμάτων. Ο κωδικός εφαρμογής είναι "U" ή "UD" .
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage dnMm D1 [mm] S (mm) l1Mm
0661102 - 110 126 3,2 38
066110E - 110 126 3,2 38
0661202 - 125 142 3,2 42
066120E - 125 142 3,2 42
0661602 - 160 180 4,0 49
066160E - 160 180 4,0 49
0662002 - 200 223 4,9 59
066200E - 200 223 4,9 59
0662502 - 250 282 6,2 90
0662501 - 250 282 6,2 90
0663002 - 315 350 7,7 93
0663001 - 315 350 7,7 93
06640M2 - 400 440 9,8 95
06640M1 - 400 440 9,8 95
D665001 - 500 558 12,3 120