Τάπα επίσκεψης

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από PVC-U για εφαρμογές χωρίς πίεση και για εφαρμογές υπόγειας αποχέτευσης λυμάτων. Ο κωδικός εφαρμογής είναι "U" ή "UD" .
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage dnMm D1 [mm] S (mm) l1Mm l2Mm
0651101 - 110 125 3,4 62 19
0651102 - 110 125 3,4 62 19
0651201 - 125 141 3,0 60 25
0651202 - 125 141 3,0 60 25
1651601 - 160 176 3,1 60 23
1651602 - 160 176 3,1 60 23
1652001 - 200 216 3,4 80 23
1652002 - 200 216 3,4 80 23