Τερματικό

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από PVC-U για εφαρμογές χωρίς πίεση και για εφαρμογές υπόγειας αποχέτευσης λυμάτων. Ο κωδικός εφαρμογής είναι "U" ή "UD" .
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage dnMm S (mm) l1Mm
06613F1 - 110 2,0 32
06613F2 - 110 2,0 32
06615F1 - 125 2,5 32
06615F2 - 125 2,5 32
06617F1 - 160 2,7 35
06617F2 - 160 2,7 35
06621F1 - 200 2,9 35
06621F2 - 200 2,9 35
06628F1 - 250 3,5 40
06628F2 - 250 3,5 40
06634F2 - 315 4,0 52
06634F1 - 315 4,0 52
06640F2 - 400 6,0 95
06640F1 - 400 4,0 52