Θυρίδα επίσκεψης

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από PVC-U για εφαρμογές χωρίς πίεση και για εφαρμογές υπόγειας αποχέτευσης λυμάτων. Ο κωδικός εφαρμογής είναι "U" ή "UD" .
Standard lip ring
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage dnMm S (mm) l1Mm l2Mm l3Mm l4Mm dGasketMm
1475551 - 110 4,0 61 61 307 192 Standard
1476051 - 125 4,0 68 65 318 192 Standard
1471691 - 160 4,0 74 74 334 220 Standard
1472091 - 200 4,5 100 86 451 280 Standard