Κωδικός προϊόντος tooltipImage color D1 [mm] product.detail.attribute.d2
ZMG11PP - Μαύρος 46 1" - 1"1/4
ZMG12PP - Μαύρος 46 1" - 1/2