Τσιμούχα WC με σταθερό δακτύλιο

note : PP White
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage D1 [mm] dGasketMm
ZAB11PP - 116 -
ZGW12PP - 116 94-104