Γωνία 15° D/S

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από PVC-U για εφαρμογές χωρίς πίεση και για εφαρμογές υπόγειας αποχέτευσης λυμάτων. Ο κωδικός εφαρμογής είναι "U" ή "UD" .
Fixed Ring
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage dnMm S (mm) product.detail.attribute.z1Mm product.detail.attribute.z2Mm l1Mm l2Mm alpha dGasketMm
0211341 - 110 3,2 20 20 56 56 15° Bloccata/Fixed
0211342 - 110 3,2 20 20 56 56 15° Bloccata/Fixed
0211742 - 160 4,7 28 28 73 73 15° Bloccata/Fixed
0211642 - 160 4,0 28 28 73 73 15° Bloccata/Fixed
0211641 - 160 4,0 28 28 73 73 15° Bloccata/Fixed
1102141 - 200 4,9 33 33 82 86 15° Bloccata/Fixed
1102142 - 200 4,9 33 33 82 86 15° Bloccata/Fixed
1102241 - 250 6,2 64 42 101 101 15° Bloccata/Fixed
1102242 - 250 6,2 64 42 101 101 15° Bloccata/Fixed
1103341 - 315 7,7 73 52 116 116 15° Bloccata/Fixed
1103342 - 315 7,7 73 52 116 116 15° Bloccata/Fixed
1104452 - 400 9,8 52 70 133 142 15° Bloccata/Fixed