Γωνία 45° S/S

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από PVC-U για εφαρμογές χωρίς πίεση και για εφαρμογές υπόγειας αποχέτευσης λυμάτων. Ο κωδικός εφαρμογής είναι "U" ή "UD" .
Standard lip ring
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage dnMm S (mm) product.detail.attribute.z1Mm product.detail.attribute.z2Mm l1Mm l2Mm alpha dGasketMm
0121142 - 110 3,2 27 36 58 50 45° Bloccata/Fixed
012115E - 110 3,2 27 36 58 50 45° Standard
0701242 - 125 3,2 29 40 68 56 45° Bloccata/Fixed
070125E - 125 3,2 29 40 68 56 45° Standard
0702242 - 125 3,7 29 49 68 56 45 Standard
0701642 - 160 4,0 37 51 80 66 45° Bloccata/Fixed
010165E - 160 4,0 14 28 82 72 15° Standard
0701542 - 160 4,7 37 51 80 66 45 Standard
0702042 - 200 4,9 46 64 100 84 45° Bloccata/Fixed
070205E - 200 4,9 46 64 100 84 45° Standard
0122552 - 250 6,2 58 79 125 96 45° Standard
0122591 - 250 6,2 58 79 125 96 45° Standard
0123052 - 315 7,7 73 100 144 118 45° Standard
0123091 - 315 7,7 73 100 144 118 45° Standard
1124052 - 400 9,8 91 126 165 140 45° Standard
1124091 - 400 9,8 91 126 165 140 45° Standard
1125052 - 500 9,8 103 152 160 150 45° Standard
1125091 - 500 9,8 103 152 160 150 45° Standard
N126391 - 630 - - - - - 45° Standard