Μούφα Θ-Θ με στόπ

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από PVC-U για εφαρμογές χωρίς πίεση και για εφαρμογές υπόγειας αποχέτευσης λυμάτων. Ο κωδικός εφαρμογής είναι "U" ή "UD" .
Fixed Ring
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage dnMm S (mm) l1Mm l2Mm dGasketMm
0631142 - 110 2,9 60 122 Bloccata/Fixed
063115E - 110 2,9 60 122 Standard
0631242 - 125 2,9 68 141 Bloccata/Fixed
063125E - 125 2,9 68 141 Standard
0631642 - 160 3,6 75 151 Bloccata/Fixed
063165E - 160 3,6 75 151 Standard
0632042 - 200 4,4 106 217 Bloccata/Fixed
063205E - 200 4,4 106 217 Standard
0632552 - 250 5,5 123 254 Standard
0632591 - 250 5,5 123 254 Standard
0633052 - 315 6,9 144 297 Standard
0633091 - 315 6,9 144 297 Standard
0634052 - 400 8,8 160 325 Standard
0634091 - 400 8,8 160 325 Standard
1635051 - 500 9,8 170 440 Standard
1635052 - 500 9,8 170 440 Standard