Σιφώνι συμπυκνωμάτων (για κλιματιστικές μονάδες και αντλίες θερμότητας)

Traps were conceived to eliminate bad smells produced in the condensate discharge hose, one of the major problems tied with recessed housings for air-conditioning units. Many traps are fitted and embedded into the wall without any possibility for the user to inspect them at a later stage. The cover guarantees an easy access to remove any likely obstruction (i.e. bugs or algae). Thanks to its manufacturing process on a transparent material, an immediate vision of the good installation operation can be achieved. Fast inspection.
note : Kit: gaskets, adaptor, sealing rings, inspection cap, hole saw
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage
199CLPP -