Ταφ 87°30' D/S

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από PVC-U για εφαρμογές χωρίς πίεση και για εφαρμογές υπόγειας αποχέτευσης λυμάτων. Ο κωδικός εφαρμογής είναι "U" ή "UD" .
Fixed Ring
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage dnMm dn1Mm S (mm) s1Mm product.detail.attribute.z1Mm product.detail.attribute.z2Mm product.detail.attribute.z3Mm l1Mm l3Mm alpha dGasketMm
0351741 - 160 110 4,0 3.2 70 75 95 72 56 87° 30' Bloccata/Fixed
0463642 - 160 125 4,0 3.2 85 81 94 72 62 87° 30' Bloccata/Fixed
0460141 - 200 110 4,9 3.2 108 110 120 86 60 87° 30' Bloccata/Fixed
0460242 - 200 125 4,9 3.2 108 110 120 86 62 87° 30' Bloccata/Fixed
0460642 - 200 160 4,9 4.0 108 110 132 86 74 87° 30' Bloccata/Fixed
0460641 - 200 160 4,9 4.0 108 110 132 86 74 87° 30' Bloccata/Fixed
1461242 - 250 125 6,2 3.2 100 100 132 103 130 87° 30' Bloccata/Fixed
1461642 - 250 160 6,2 4.0 100 100 134 107 126 87° 30' Bloccata/Fixed
1461651 - 250 160 6,2 4.0 100 100 134 107 126 87° 30' Bloccata/Fixed
1462042 - 250 200 6,2 4.9 100 143 136 113 120 87° 30' Bloccata/Fixed
1462051 - 250 200 6,2 4.9 100 143 136 113 120 87° 30' Bloccata/Fixed
1464142 - 315 110 7,7 3.2 150 150 176 116 56 87° 30' Bloccata/Fixed
1464141 - 315 110 7,7 3.2 150 150 176 116 56 87° 30' Bloccata/Fixed
1464342 - 315 125 7,7 3.2 150 150 176 116 65 87° 30' Bloccata/Fixed
1464242 - 315 160 7,7 4.0 150 150 180 116 73 87° 30' Bloccata/Fixed
1464442 - 315 200 7,7 4.9 150 150 185 116 87 87° 30' Bloccata/Fixed
1464451 - 315 200 7,7 4.9 150 150 185 116 87 87° 30' Bloccata/Fixed
1463342 - 400 125 9,8 3.2 192 192 240 145 65 87° 30' Bloccata/Fixed
1467741 - 400 200 9,8 4.9 192 192 250 145 95 87° 30' Bloccata/Fixed
1468842 - 400 250 9,8 6.2 227 227 270 145 105 87° 30' Bloccata/Fixed
1469942 - 400 315 9,8 7.7 227 227 260 145 125 87° 30' Bloccata/Fixed